Hanlun Jiang

About Me:

I am working on designing multiple loops to diversify the functionality of de novo protein scaffolds.

jianghl@uw.edu

Hometown:

Jiaxing, Zhejiang, China